Robotik Kodlama

Okul öncesi 4-5 yaş ve sonrası çocuklara yönelik Robotik Kodlama dersi öğretmenlik eğitimi almış uzman Öğretmenler tarafından verilmektedir. Okul öncesi grubu çocuklarına özel hazırlanmış “Eğlenirken öğrenme” ilkesine göre, oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar,  sevimli robotları tasarlayacak, inşa edecek ve harekenlendiriyorlar. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğreniyorlar. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir. Çocukların zeka gelişimine destek olacak bu eğitim aynı zamanda onların
yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır.

Okulumuzda robotik kodlama dersi haftada 2 saat olarak verilmektedir.

Robotik dersi ile çocuklarımız eğlenerek öğreniyor.

​Sökülüp, takılabilir parçalarla çocuklar istedikleri robot figürü önce inşa ediyor,
sonra hareketlendiriyorlar.

Eğlenceli figürlerle oynarken kodlama yapmanın temel komutlarını da öğrenmiş
oluyorlar.

Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

​* Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,

* Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma

* Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,

* Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,

* Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,

* Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,

* Akıl yürütme becerisinin gelişmesi

* Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma

* Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme

Okul öncesi grubu çocuklarına özel hazırlanmış “Eğlenirken öğrenme” ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar,  sevimli robotları tasarlayacak, inşa edecek ve
hareketlendirecek. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenecekler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir. Çocukların zeka gelişimine destek olacak bu eğitim aynı zamanda onların yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır.