Değerler Eğitimi

Program içeriği aşağıda anlatıldığı şekilde görüntülenecektir. Program kapsamında slayt gösterisi, sözel anlatım, çocuk şarkısı gibi eğitsel yöntemler kullanılacaktır.

Değerler eğitimine katılım isteğe bağlıdır.

PROGRAM İÇERİĞİ

Programda amaç: Çocuklarımıza doğru değerler kazandırarak, örnek yaşantılarıyla bizlere rehber olan büyüklerimizin davranışlarını öğrencilerimize kazandırmaktır. Çocuklarımızın Peygamber Efendimizi tanıyarak onun örnek davranışlarını yaşantılarına aktarmalarının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Hazırlanan Etkinlik Programında Peygamber Efendimizden bahsederken; Allah’ın yarattığı, örnek davranışlara sahip, üstün yetenekli bir kul olduğu, bizim gibi bir insan olduğu vurgusu yapılacaktır.

Bu yaş grubu çocukların soyut düşünemediği göz önünde bulundurularak kelimeler dikkatle seçilecek cehennem ve ateş gibi olumsuz ifadelerden kaçınılacaktır.

Allah inancı anlatılırken;

Allah, bütün varlıkları yaratan ve insanları onlardan daha üstün kılan ve seven, özellikle çocukları daha çok seven ve koruyan, besleyip büyüten, sayılamayacak gü

zelliklerde yiyecekler ve içecekler veren, çiçeklerle, hayvanlarla tabiatı dolduran, yaptığımız bir iyiliğe karşı daha başka pek çok iyiliklere ulaşmamızı sağlayandır. Şeklinde anlatılacaktır.

“Allah (c.c.), çok şefkatlidir, bizi korur, bütün belâlardan korur,” denilerek, çocuklarda Allah’a karşı güven, itimat ve sevgi hissi oluşturulacaktır. Allah’ın bize kendini şu anda göstermediği, bizimde onu görebilecek düzeyde olmadığımız anlatılacaktır.

Peygamber Efendimiz anlatılırken;

Çocukları çok seven ve koruyan, yardımsever, şefkatli, cesur, çalışkan, sayılamayacak güzelliklerde davranışlara sahip Allah’ın görevlendirdiği bir insan

olarak tanıtılacaktır. (Peygamberimizin fotoğrafını soran çocuklara, o dönemde fotoğraf makinesinin olmadığını bu nedenle peygamberimizin fotoğrafının bulunmadığı ifade edebilecektir).

Peygamber Efendimizin doğumu, kısaca hayatı, çevresindeki insanlarla olan diyalogu, baba olarak özellikleri,  çocuklara olan sevgisi, güzel ahlakı gibi konularda bilgilendirme yapılacaktır.