Drama

Çocukların hem sanatla iç içe olmasını hem de kendini ifade etmek adına alternatif yöntemler öğrenmesini sağlayan drama dersi, her anaokulunda verilmesi gereken bir derstir. Çocuk Gezegeni Anaokulu olarak nitelikli bir drama dersi veriyoruz. Genellikle kurgusal bir esere dayalı olan drama, doğaçlama ile de birleştirilebilir ve zekâ gelişimini ciddi derecede destekler. Ayrıca topluluk önünde icra edilmesinden dolayı çocukların topluluklara karşı kendini ifade edebilme becerisi edinmesini ve özgüven kazanmasını da sağlar.

Drama, çocukların bağımsız olarak davranış geliştirmesini destekler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilmesi ve empati kurabilmesini sağlar. Hayal güçlerini, eleştirel düşüncelerini geliştirir. Drama eğitimi ile oyunun çocukların hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlamaktayız. Bu eğitim, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkiler oluşturur.