Çocuk Gezegeni Anaokulu > Etkinlikler > Botanik Etkinlikleri

Botanik Etkinlikleri

Okulumuz bahçesinde her sınıf için oluşturulmuş alanda her öğrenci bir bitki yetiştirerek bitkilerin gelişim sürecini yakından görme imkânına sahip olmaktadır.

Çocukların doğal meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıkça ve rahatlıkla ifade edebilmelerine, sorgulama yoluyla meraklarını tatmin etmelerine yardım eden çalışmalar olarak da tanımlanabilir.

Bu çalışmayla çocuklar;

– Bilişsel olarak çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelirler. 
– Bitkilerin yaşam döngüsünü incelerler.
– Öncesi sonrası kıyaslamasını yaparlar.
– Çözüm üretme becerilerini geliştirirler. 

Ayrıca çocukların doğayı öğrenip tanıması, kendilerini de öğrenip tanımaları konusunda son derece faydalıdır. Doğaya karşılı saygılı bireylerin kendilerine olan saygıyı da yitirmedikleri, dolayısıyla aile bireylerine, arkadaşlarına ve diğer insanlara saygılı olmayı bildikleri de bilinen bir gerçektir. Çocuk Gezegeni Anaokulu olarak; doğa, bitki ve botanik alanında donanımlı ve deneyimli hocalar yardımıyla, çocuklara doğa ve canlı bilincini aşılıyoruz.