Misyon- Vizyon

Misyonumuz

Bireyin ve toplumun mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum oluşturmanın, toplumun manevi değerlerine saygılı, milli duyguları yüksek olarak yetiştirilmiş bireylerce sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en verimli çabanın eğitim olduğuna inanır.

Bu inançla dünyada ve  ülkemizde  kurulacak yeni bir medeniyetin  seçkin fikir ve bilim adamlarını, milli ve manevî değerleri bireysel kimliğinin temel taşı olarak gören, geleceği sahiplenen, ahlâklı, asil bir ruha sahip, kendisi ve çevresi ile barışık, özgür ve  sorumluluk bilinci taşıyan kişilik sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi kendine  MİSYON alarak benimser.

Vizyonumuz

Özel Çocuk Gezegeni Anaokulu hızla değişen ve gelişen güncel ile uyumlu yöntemler geliştirerek bölgesinde eğitim ve öğretimin liderliğini yapmayı, akademik başarılarda her zaman ülkemizin en seçkin okulları arasında yer almayı VİZYON edinmiştir.

Eğitim Anlayışımız

Zamanın her zamankinden daha hızlı akacağı 21. yüzyılın getireceği yenilikler açısından bütün insanlık için yeni ufuklar açacağını görüyoruz.

Var olmanın, varlığını hissettirmenin ve varlığını kabul ettirip devam ettirmenin tek yolunun bilgiden, bilgi sahibi olmaktan ve bilgiyi gerçekten yerinde ve zamanında çok iyi kullanmaktan geçtiğinin de bilincindeyiz.

Bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığı, bilenlerin bilmeyenlerden üstün olduğu evrensel ilkesini zihinlerimizden asla çıkarmadan zamanı kontrol etmenin, bizatihi hayatı kontrol etmek olduğunun da idrakindeyiz.

Geleneksel hoşgörümüz ve değişmeyen evrensel ilkelerimizle  taşıdığımız misyonun tarihi arka planını ve bu arka planın bize yüklediği görev ve hedefin farkındayız.