Çocuk Gezegeni Anaokulu > Etkinlikler > Zengin Eğitim Programı

Zengin Eğitim Programı

Eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokulu eğitim programına uygun olarak hazırlanmıştır.

Anaokulumuzda öğrenciyi merkez alan, öğrencinin ihtiyaçlarını görmeyi ve gidermeyi hedefleyen okul öncesi eğitim programı uygulanmaktadır. Programımız, çocukların psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesini, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunuşluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Programımız çocuğun bütün gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almaktadır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok becerinin, programdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığı ile     oyun merkezli etkinliklerle, çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendi yapılandırması yoluyla çocuk tarafından kolay ve doğal bir şekilde kazanılması amaçlanmaktadır.

Robotik kodlama eğitimi

İngilizce eğitimi

Değerler eğitimi

Modern danslar eğitimi

-Fen ve Doğa Çalışmaları- Deney – Gözlem

-Küçük Kas Gelişimini Destekleyici Etkinlikler ( Parmak Oyunları, Boyama, Yırtma, Yapıştırma, Tasarım )

-Grup Oyun Çalışmaları ( Görsel Algı, İlişki Kurma, Muhakeme Yeteneği, Dikkat Yoğunluğunu Arttırıcı Çalışmalar)

-Hikaye ve Oyunlarla Karakter Eğitimi

-Resim

-Müzik

-Drama

-Tiyatro

-Kukla Gösterisi

-Bilişsel Etkinlikler-Kavram Eğitimi

-Spor Aktiviteleri

-Ünite Destekli Geziler

-Ünite Destekli Ziyaretçiler (Öğretmen,Doktor,Hemşire….)

-Sanat Etkinliği-Kil ve Seramik

-Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri