Müzik ve Orf

Müzik çalışmalarında, ritim ve ses etkinliklerinin yanında  öğrencilerimiz hareket becerisi üzerinde çalışmalar yaparlar. Okul öncesi dönemde gerçekleştirilen müzik eğitimi, şarkı öğrenme ve söyleme, ses  dinleme, ayırt etme ve ritim çalışmaları, müzikli öykü ve yaratıcı hareket gibi etkinliklerle desteklenmektedir. Yapılan ritim çalışmaları arayıcılığıyla öğrenci el, göz, ayak, baş gibi vücut organları arasında koordinasyon kurmayı öğrenir. Müzik öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini, soyut düşünme becerisi kazanmalarını desteklemekte ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir.