Çocuk Gezegeni Anaokulu > Etkinlikler > Yabancı dil Eğitimi

Yabancı dil Eğitimi

Dil Uzmanları, erken çocukluk döneminde, anadili ile kendini rahatlıkla ifade etmeye başlayan küçük çocukların yabancı bir dili rahatlıkla öğrenebileceklerini belirtmektedirler. Bu dönemde öğrenilen yabancı dil, çocuğun çevresindeki olayları algılamada üst düzey başarı sağladığını göstermektedir. İkinci bir dili kullanmaya başlayan çocuklar, geleceğe güven duyguları gelişmiş olarak hazırlanmaktadırlar.

Yabancı Dil öğretiminin, çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemediği ve yeterli uyarana maruz kaldıkları takdir de; bir yabancı dili öğrenebileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bilimsel Araştırmalar ise, kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda ikinci bir dil bilmenin artı bir değer taşıdığını göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında; alanında uzman yabancı öğretmelerimiz ile hazırladığımız ve uyguladığımız iki dilli eğitim programlarımız, çocukların kendi gelişimsel özelliklerini destekleyerek, eğlenceli bir yabancı dil öğrenimini sağlamayı ve edindikleri yabancı dil birikimini günlük yaşantılarına da entegre edebilmelerini amaçlamaktadır.

Hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadil dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. Okulumuzda Haftada 10 saat ingilizce verilmektedir. 

Öğrencilerimiz, bir akademik yılın sonunda İngilizce olarak;

Kendilerini tanıtma ve karşılarındaki kişiler hakkında bilgi edinme
Renkleri ve belli sıfatları doğru kullanma
1 – 20 arası sayabilme
Meslekleri ifade etme
Doğa ve aile bireyleri hakkında konuşma
Sınıfını ve oyuncaklarını tanımlama
Giysileri ve vücudunun kısımlarını söyleme
Ulaşım araçlarını adlandırma
Sebze ve meyve isimlerini söyleyebilme
Günler ve hava durumu hakkında konuşabilme
Emir cümleleri kullanabilme yeterliliğini kazanırlar.